Umývanie fasád

Prečo umývať fasádu?

Hlavným dôvodom je vaše zdravie! Dôležitou skutočnosťou však je, že spóry plesní sa pri vetraní môžu dostať z exteriéru do interiéru, teda obytných častí domu. Pri plesniach napadnutého domu sa vyhotovil mykologický rozbor omietky, pri ktorom sa zistila vysoká koncentrácia plesní a prítomnosť ďalších mikroorganizmov – t.j. baktérií a kvasiniek vo vysokých koncentráciách.

Na základe týchto rozborov akreditovaným laboratóriom sa zistila inhalácia až 5000 spór na 1 m2, ktorá môže u citlivých jedincov spôsobiť alergické onemocnenia.

Vaše zdravie!

Sme si toho plne vedomí, preto pri čistení fasád používame účinné prípravky s fungicídnymi prísadami, ktoré dokážu zlikvidovať plesne a škodlivé mikroorganizmy, čo znamená, že aplikáciou týchto prípravkov pri umývaní dokážeme uviesť fasádu do pôvodného, "zdravého" stavu.

Bývajte v čistom a krásnom dome!

Organické a atmosférické nečistoty vytvárajú na povrchu objektov povlak, na odstránenie ktorého voda nestačí, preto pri umývaní a čistení fasády používame špeciálne čistiace prípravky, ktoré sú určené na všetky typy fasád. Fasáda by sa mala čistiť každých 2 až 5 rokov podľa množstva exhalátov, prachu poletujúceho v ovzduší a stupňa znečistenia.

Pozor na poškodenie fasády

Ak farba na fasáde, ktorá jediná chráni zatepľovací systém, je už z väčšej miery napadnutá, stráca svoje ochranné vlastnosti a po vyčistení treba fasádu natrieť. POZOR na rozdielne postupy pri čistení fasád firmami, ktoré používajú technológiu príliš vysokého tlaku a horúcej vody. V závislosti od stavu fasády môže dôjsť k poškodeniu fasády.

Aké technologické postupy používame pri čistení fasád?

Na napadnutú fasádu nanesieme fungicídne čistiace prostriedky, ktoré necháme pôsobiť cca 30 minút. Po uplynutí tejto doby sú riasy a plesne zlikvidované (sčernejú a sú mŕtve). Následne na fasádu aplikujeme saponát a fasádu vyčistíme nízkym tlakom vody, čím sa vyhneme jej mechanickému poškodeniu. Saponát odstráni zvyšnú mastnotu a špinu na fasáde. Poslednou fázou po vyčistení fasády je celkové opláchnutie vodou. Tým sa vyčistená fasáda zneutralizuje.

Posledným dôležitým krokom pri umývani a čistení fasády je aplikácia protiplesňového prípravku a hydrofóbnej impregnácie, na čo dávame záruku až 5 rokov. Záruka je odstupňovaná podľa veku fasády.

0,00 €
bez DPH 0,00 €