Mám záujem o montáž

3,5k W-270Eur

5,2 kW -320Eur

7,0 kW- 400Eur 

Sme certifikovaná spoločnosť ktorá sa zaoberá montážou a servisom klimatizácii .Zabezpečíme Vám kvalitnú montáž a servis.Cena montáže sa pohybuje od 270€ (komplet) vzdialenosť  3m vonkajšej jednotky od vnútornej jednotky klimatizácie každý meter navyše 25. Cena montáže a potrebného materiálu bude presnejšie upresnená na základe náročnosti montáže pri obhliadke).Pokiaľ treba vykonať otvor do panelu alebo betónu učtuje sa príplatok 80-120Eur podľa hrúbky

Cena montáže je stanovená v rámci Nitry, ak by sa montáž vykonávala mimo Nitru učtuje sa 0,50Eur/km

Montáž zariadení realizujú montážni technici s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami. Montážni technici sú preškolení výrobcami zariadení, ktoré ponúkame pre zákazníkov. Podmienky montáže, termín, ceny sú dojednané v rámci obhliadky u zákazníka. Montážni technici okrem výkonu montáže zabezpečujú spustenie a krátku inštruktáž o obsluhe zariadenia pre zákazníka. Montážni technici sa riadia internými pravidlami a postupmi pre montáž zariadení, starostlivosť o prostredie montáže a etickým kódexom našej spoločnosti. Presnejšie informácie ohľadne montáže vám poskytneme po telefonickom 0907253525 alebo emailom

270,00 €
bez DPH 225,00 €