Mám záujem o montáž

 spolupráci s certifikovanou spoločnosťou ktorá sa zaoberá montážou a servisom klimatizácii viac ako 20 rokov Vám zabezpečíme kvalitnú montáž a servis.Cena montáže sa pohybuje od 250€ (komplet) vzdialenosť  3m vonkajšej jednotky od vnútornej jednotky klimatizácie každý meter navyše 35. Cena montáže a potrebného materiálu bude presnejšie upresnená na základe obtiažnosti montáže pri obhliadke).Pokiaľ treba vykonať otvor do panelu alebo betónu učtuje sa príplatok 80Eur

Cena montáže je stanovená v rámci Nitry,ak by sa montáž vykonávala mimo Nitru je nutné dohodnúť cenu za prepravu 

Montáž zariadení realizujú montážni technici s dlhoročnou praxou a odbornými skúsenosťami. Montážni technici sú preškolení výrobcami zariadení, ktoré ponúkame pre zákazníkov. Podmienky montáže, termín, ceny sú dojednané v rámci obhliadky u zákazníka. Montážni technici okrem výkonu montáže zabezpečujú spustenie a krátku inštruktáž o obsluhe zariadenia pre zákazníka. Montážni technici sa riadia internými pravidlami a postupmi pre montáž zariadení, starostlivosť o prostredie montáže a etickým kódexom našej spoločnosti. Presnejšie informácie ohľadne montáže vám poskytneme po telefonickom 0907253525 alebo emailom

270.00 €
excl. VAT 225.00 €